Direct Contact » 06 53 18 09 53

Laag btw Tarief

 
Het laag btw tarief van 9 % geld voor  woningen ouder dan 2 jaar  .

Het laag btw tarief geld ook ook:

  • de gebruikte materialen.
  • het voorbereiden van het schilderwerk.
  • voorbehandelingen.  
  • het lakverven, vernissen en beitsen.
  • het aanbrengen van een giet- of coatingvloer (mits sprake van het aanbrengen van een verfproduct).
  • het binnen een verfsysteem aanbrengen van flakes op trappen en vloeren.

Ook het aanbrengen van een giet- of een coatingvloer ( alleen met verfproducten ) in woningen ouder dan 2 jaar valt onder het laag btw-tarief.

Het schuren en lakken van (parket- of andere houten) vloeren  als die vloer in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt van de woning.

Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21%-tarief.

Bijvoorbeeld

vervangen van ramen, deuren en kozijnen.

kit werk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels.

grootschalige betonreparatie.

het enkel herstellen van voegen in metselwerk.

aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden.

vochtvrij maken van kelders.

Slopen en afvoeren van objecten en materialen

Niet als woning aan te merken zijn: 

bedrijfsgebouwen en -ruimtes
afzonderlijke garageboxen
vakantiewoningen als permanente bewoning niet is toegestaan
hotels/pensions
woonboten/woonwagens
asielzoekerscentra
ziekenhuizen
Internaten

en vallen dus niet onder het laag btw tarief van 9 %.

Voor vragen gaat u naar   info@allin1.nu

Of bezoekt u de site van Rijksoverheid.

 

 

 

woningen ouder dan 2 jaar
2.5 Hervorming belastingstelsel

Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt lonende, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren.

De lasten voor de burgers.

De lasten voor burgers worden in 2021 per saldo met ruim 6 miljard euro verlaagd (inclusief circa 1 miljard euro via inkomensmaatregelen aan de uitgavenzijde), vooral door de invoering van een tweedschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%, een verhoging van de algemene heffingskorting en een per saldo verhoging van de arbeidskorting, naast een groot aantal kleinere aanpassingen. Hierdoor gaan alle inkomensgroepen, maar vooral werkenden, en er de komende jaren op vooruit. Het inkomenspakket zorgt voor evenwicht tussen een- en tweeverdieners en maakt het -vooral voor werkenden met een middeninkomen veel lonende om (meer) te werken.

Deze site is voor het laatst voor u bijgewerkt op 11-01-2022